Výber šípu

Ak už máme vybraný luk a poznáme dlžku budúcich šípov , jednoducho si vyberieme šíp podľa tabuľky. Zopakujme si však vstupné hodnoty:

Sila luku – je to skutočná sila nášho luku pri našom náťahu meraná mincierom. Nie je vhodné dosadiť do tabuľky údaj uvedený na vnútornej strane spodného ramena. Tento údaj je len informatívny a v praxi väčšinou nezodpovedá nameranej hodnote. Náš náťah môže byť úplne iný ako 28“ pri ktorom sa merali ramená. Ak nemáme mincier tak nám v núdzi pomôže aj vedomie, že každý palec /“/ pridaný alebo ubraný od hodnoty 28“ nášho náťahu nám pridáva resp. uberá silu asi o 2 libry. Príklad: Ak máme na luku údaj 26# / 28“ a náš skutočný nátah je 30“ pridáme k hodnote 26 lib. 4 lib. a do tabuľky dosadíme 30 lib.
Pri kladkových lukoch dosadzujeme do tabuľky maximálnu silu luku v momente preklápania kladiek. A tu nám už obyčajný mincier nepomôže, potrebujeme špeciálny s pamätou maximálnej hodnoty. Sila luku dosadzovaná v tabulke je v librách a ak máme mincier v kilogramoch musíme tieto prepocítat. 1 kg = 2,2 lib
Dlžka šípu – je skutočná dlžka nášho budúceho šípu. Dlžka je meraná od zárezu v končíku po hrot /bez hrotu, len dlžka trubky/ a je dosadená do tabuľky v cóloch /“/ 1“ = 2,54 cm . Dlžka šípu musí byť minimálne o 3 cm väčšia ako je náš nátah, inak by nám šípy padali z opierky, čo je dosť nebezpečné.
Ak máme tieto dve hodnoty môžeme ich dosadiť do tabuľky:
DĹŽKA ŠÍPU
Klasický luk
    23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"

rýchlosť šipu do 260st/s

rýchlosť šipu do 290st/s
rýchlosť šipu nad 291st/s
17-23#
33-39# 28-34#  
24-29#
40-45# 35-40# 29-35#
30-35#
46-50# 41-45# 36-40#
36-40#
51-55# 46-50# 41-45#
41-45#
56-60# 51-55# 46-50#
46-50#
61-65# 56-60# 51-55#

?

51-55#
66-70# 61-65# 56-60#
 

Ľavú čast použijeme ak máme kladkový a pravú ak máme klasický reflexný luk. Kde sa nám „pretne“ sila s dlžkou šípu tam klikneme myšou a otvorí sa nám tabuľka s doporučenými šípmi. Zoradené sú od hora dole poľla hmotnosti ktorá je v ľavom stĺpci tabuľky uvedená v grainoch 1Gn/grain/ = 0,06gram Stredný stĺpec nám udáva typ šípu. Tie sú zotriedené podľa ceny:

. X10 - najdrahší a najkvalitnejší karbonový šíp špeciálne vyrobený pre streľbu na 70m
· ACE – vysoko kvalitný karbonový šíp cigárového tvaru
· HYPERSPEED – ultralahký karbonový šíp
· ACC – kvalitný karbónový šíp hlavne pre kladkové luky
· Rdln/Ex/En – celokarbonový tenkostenný lahký šíp REDLINE/EXTREME/ENERGY
· X7 – Vysokokvalitný duralový šíp pre halovú a 3D strelbu
· XX75 – Kvalitný duralový šíp pre všeobecné použitie
· Racing – celokarbónový šíp výberový
· Fun – celokarbonový šíp nevýberový.

Ľavá tabulka nám udáva spine /priehyb, tuhost/ šípu respektíve u duralových šípov vonkajší priemer šípu a hrúbku steny. Napr. šíp 2212 . Prvé dvojčíslie je priemer šípu 22/64 cóla a druhé dvojčíslie je hrúbka steny 12/1000 cóla. Začiatočníkom odporúčam duralové šípy XX75 alebo JAZZ resp. lacné karbonové šípy. Duralové sú však odolnejšie a trvácnejšie.

Vybraný šíp ešte musíme s lukom doladiť. Ladenie však môžu robiť len strelci, ktorí dostatočne ovládajú streľbu z luku. V praxi sa zmenou hrotu a nastavením tvrdosti opierky dá úspešne strielať aj so šípom z vedľajšej, ako vypočítanej tabuľky.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSave